Oost - Vlaamse vereniging voor Gelaryngectomeerden
Wie zijn wij, wat doen wij
Contact

   Voorzitter - Secretaris
   Van Achter Ludo
   GSM : 0477444364
   E-mail: lludo.vanachter@telenet.be

Website: www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be/

Rekeningnummer OVG: BE19 8901 2437 1512

Wie zijn wij?
Wij zijn een zelfhulpgroep, vriendenkring en patiŽntenvereniging voor gelaryngectomeerden en tracheotomiepatiŽnten.

Werking:

De Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden werd in 1972 opgericht als pluralistische lotgenotengroep met als bijzonderste aandachtspunten het opvangen, begeleiden en informeren van gelaryngectomeerden en tracheotomiepatiŽnten. De vrijwilligers van de patiŽntenvereniging  proberen via bezoeken in het ziekenhuis of thuis de pas geopereerde  of de toekomstige  lotgenoten in te lichten over de verschillende mogelijkheden. De familie wordt hier nauw bij betrokken. Door de maandelijkse samenkomst wil de vereniging   gelaryngectomeerden en hun familie uit hun isolement halen, hen in contact brengen met andere lotgenoten, ervaringen uitwisselen en gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Er is een onbeperkt dienstbetoon.

Wat doen wij?

Wij bezoeken nieuwe lotgenoten in de Oost-Vlaamse ziekenhuizen voor en/of na de operatie (thuisbezoek is ook mogelijk). Wij geven lotgenoten en hun partner praktische en verstaanbare informatie,  en tips over o.a.:

     leven met een laryngectomie
     onderhoud en verzorging
     wat nog kan , wat moeilijk is, wat niet meer kan
     opnieuw spreken
     goed gebruik en bestelling van verzorgingsproducten
     geven aan de nieuwe lotgenoten infobrochures

Gratis maandelijkse samenkomsten voor lotgenoten, hun naasten en nabestaanden  (kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom):
     uitwisselen van ervaringen
     informatie over prothesen, accessoires, behandeling en revalidatie
     persoonlijk contact en gesprek is mogelijk
     regelmatig professionelen aanwezig
     ontspanningsnamiddagen
     uitproberen van diverse accessoires (klevers, filters, Freehands FlexiVoice enzÖ)

Onbeperkt en gratis dienstbetoon (via telefoon, e-mail, brief, bezoeken enzÖ).

Driemaandelijks tijdschrift "Stembandlozen Oost-Vlaanderen"

Wij geven voordrachten aan:

      Studenten verpleegkunde en logopedie
      EHBO voor hulpdiensten i.v.m. laryngectomie
     Wij promoten onze werking met een stand bij diverse evenementen.
      Helpen studenten bij het maken van hun eindwerk.

Belangrijk bericht van 'Kom op tegen Kanker'

PatiŽnten die door de hoge medische kost het financieel niet gemakkelijk hebben, kunnen mogelijks genieten van een tegemoetkoming van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Deze financiŽle voorziening wordt niet altijd spontaan aangereikt door maatschappelijke werkers.
Voorwaarden en info zijn te vinden op de website 'www.komoptegenkanker.be/kankerfonds'

Weet dat een dossier enkel kan geopend worden door een maatschappelijke werker van het ziekenhuis, ziekenfonds CAW, thuiszorgorganisatie of Sociaal Huis (OCMW).


Wij werken samen met:

De Oost-Vlaamse ziekenhuizen

        UZ Gent  www.uzgent.be
        AZ Sint Lucas Gent  www.azstlucas.be
        ASZ Aalst  www.asz.be
        OLV Ziekenhuis Aalst  www.olvz.be
        AZ Sint Blasius Dendermonde  www.azsintblasius.be
        AZ Nikolaas (Sint Niklaas)  www.aznikolaas.be
        AZ Jan Palfijn Gent www.janpalfijn.be
      
        Kom op tegen kanker  www.komoptegenkanker.be
       Stichting tegen kanker  www.kanker.be
       KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg)  www.kce.fgov.be
       Vlaams PatiŽntenplatform  www.vlaamspatientenplatform.be
       Plazzo  (Platform zelfzorg Oost-Vlaanderen)  www.plazzo.be
       Diverse patiŽntenverenigingen ook niet laryngectomie.


Aanklikken voor link kankerlijn
Onze sponsers